Croeso

Mae’r Kings Arms yn dŷ bwyta ac yfed a saif ym mhentref deiliog Pentyrch nepell o Gaerdydd. Mae’r adeilad rhestredig gradd II yn deillio o’r 16eg ganrif ac yn cynnwys ystafell gefn gyda lle tân a llawr cerrig gwreiddiol, yn ogystal a bar lolfa sydd â thân coed cynnes a bwyty.

To view this site in English, click here.

  • Logo
  • Internal
  • External
Cyfleusterau
Church Rd, Pentyrch, Cardiff, CF15 9QF
E-bostiwch Ni Tel: 02920 890202